گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اسدی رئیس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی  اداره کل  اعلام کرد با تلاشهای شبانه روزی  گروه بررسی محتوا و همکاری گروه های درسی متوسطه و ابتدایی استان اصفهان  توانست بیش از 1195 فیلم آموزشی  مربوط به 191 کتاب درسی به مدت بیش از 2500 دقیقه  تولید نماید.
تولید فیلم های آموزشی تا تکمیل کلیه کتابهای درسی در سال جدید ادامه خواهد داشت.


 

شبکه آموزشی تربیتی رشد  www.roshd.ir