گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

 اسدی رییس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در جمع روسای ادارت آموزش و پرورش قطب شمال اصفهان ضمن اشاره به اهمیت و لزوم پرداختن به آموزش  در فضای مجازی در سال تحصیلی 1400-99 عنوان کرد آموزش معلمان در خصوص شیوه های تدریس همچون آموزش معکوس  در فضای مجازی و مهارت استفاده از ابزارها و فناوری های لازم در آموزش مجازی در اولویت قرار گیرد .
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش  اصفهان اسدی رییس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی در جمع روسای ادارت آموزش و پرورش قطب شمال اصفهان ضمن اشاره به اهمیت و لزوم پرداختن به آموزش  در فضای مجازی در سال تحصیلی 1400-99 عنوان کرد آموزش معلمان در خصوص شیوه های تدریس همچون آموزش معکوس  در فضای مجازی و مهارت استفاده از ابزارها و فناوری های لازم در آموزش مجازی در اولویت قرار گیرد .
وی افزود در هر شهرستان برای سه وضعیت سفید ، زرد و قرمز پروتکل های بهداشتی و آموزشی تدوین و زیر ساخت های اجرای طرح های مربوطه بررسی و پیش بینی لازم صورت گیرد .
اسدی خاطر نشان نمود استان اصفهان با تکیه بر پتانسیل های موجود آمادگی کامل جهت برخورد با شرایط موجود را دارا بوده و در راستای عدالت آموزشی تمام توان خویش را جهت برقراری آموزش در هر شرایط به کار می برد
.

 

شبکه آموزشی تربیتی رشد  www.roshd.ir