گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره كل آموزش و پرورش استان اصفهان

 رئیس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خبر داد:
فرآیند مرور آثار چهل و نهمین جشنواره فیلم های بین المللی رشد در مدارس استان در حال اجراست.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، مهران اسدی رئیس گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی اداره کل آموزش و پرورش استان ضمن اعلام این خبر، به اهداف مرور آثار جشنواره فیلم رشد در مدارس اشاره داشته و افزود: مرور آثار چهل و نهمین جشنواره فیلم های بین المللی رشد، یکی از رویداد های مهم و اثر گذار فرهنگی و آموزشی محسوب می شود که در کلیه نواحی و مناطق استان برای دانش آموزان از 5 الی 11 اسفند در مدارس صرفا "در قالب نمایش کلاسی" با رعایت کلیه نکات بهداشتی و پیشگیری در حال اجراست.
وی در همین رابطه افزود: در این دوره با استفاده از راهنمای فعالیت های آموزشی به همراه فیلم ها، موقعیت های یادگیری مناسب آموزشی طراحی و دانش آموزان در مورد موضوعات فیلم ها به بحث و تبادل نظر می پردازند.

شبکه آموزشی تربیتی رشد  www.roshd.ir